امنیت مشاوره، طراحی ،فروش ، نصب و راه اندازی انواع آسانسور و پله برقی بهراد لیفت کیفیت کارایی نصب سریع فضای کمتر تکنولوژی بروز پروژه های ما حرکت نرم و بی‌صدا ایمنی بیشتر قیمت مناسب مشتریان ما
_

درباره ما

بهراد  لیفت با پشتوانه علمی و تجربی درخشان و با سابقه نزدیک به دو دهه از فعالیــن خوشــنام در صنعــت آسانســور و پلــه برقــی می‌باشــد.

این شرکت با برخورداری از بخش هــای مختلــف از قبیــل

  • واحــد مشــاوره
  • واحــد  محاســبات و طراحــی
  • واحــد نصــب و بازسازی
  • واحــد مهندسی  فــروش
  • واحد پشتیبانی

در دفتــر مرکــزی تهــران آمـــاده ارائــه هرگونــه خدمــات   تخصصــی   در   زمینــه   انــواع آسانســور بــه مشــتریان محتــرم می‌باشــد. همچنین ایــن   شــرکت   همــگام اســتانداردهای  جهانــی و تجربــه ارزشــمند  انســانی خــود همــواره ســعی نمــوده اســت نیازهــای  واقعــی  و  اساســی  مشــتریان  را تامیــن نمایــد.

حرکت نرم و بی‌صدا

کیفیت مطلوب

نصب سریع

فضای کمتر

ایمنی بیشتر

تکنولوژی بروز

_

مشتریان ما

ایمیل:

info@behradlift.com

شماره تماس:

۰۲۱-۶۶۲۸۸۱۰۴

فکس:

۰۲۱-۶۶۲۷۳۵۹۹

آدرس:

تهران، کیلومتر هفت بزرگراه فتح، روبه روی فناوری

اطلاعات ناجا، ساختمان فولاد، پلاک۵۵۰، واحد۷

Call Now Button