واحد نصب و بازسازی

 

واحد نصب و بازسازی

هموراه مشاهده میگردد با وجود داشتن بهترین لوازم و تجهیرات آسانسور از معرفترین برندهای دنیا متاسفانه محصول نهایی دارای بازدهی و کیفیت مطلوبی نمیباشد. همچنین با توجه به اینکه کلیه مراحل اجرائی آسانسور در محل بهره برداری صورت میگیرد لذا کیفیت نصب دارای اهمیت بالایی میباشد.
به همین منظور انتخاب نیروی انسانی ماهر برای انجام عملیات یکی از مهمترین اهداف این شرکت میباشد.در همین راستا این شرکت علاوه بر داشتن پرسنل آموزش دیده و با تجربه در زمینه نصب و راه اندازی آسانسور، کلیه مراحل اجرایی توسط مهندسین با تجربه و دارای صلاحیت حرفه ای بر کار نصب نظارت و کنترل مستمر خواهند داشت.