_

درباره ما

ما که هستیم؟

بهراد  لیفت با پشتوانه علمی و تجربی درخشان و با سابقه نزدیک به دو دهه از فعالیــن خوشــنام در صنعــت آسانســور و پلــه برقــی می‌باشــد.
بهراد لیفت با برخورداری از بخش هــای مختلــف، آمـــاده ارائــه هرگونــه خدمــات   تخصصــی در زمینــه انــواع آسانســور و پله برقی بــه مشــتریان محتــرم می‌باشــد.
ما همــگام اســتانداردهای  جهانــی و با تکیه بر تجربــه ارزشــمند انســانی و تخصص فنی  خــود همــواره ســعی نمــوده ایم نیازهــای  واقعــی و اساســی  مشــتریان  را تامیــن نمایــیم.
behrad-lift
تجربه و کیفیت
علت برتری بهراد لیفت
واحد محاسبات و طراحی بهراد لیفت

واحد محاسبات و طراحی

وظیفه اصلی این واحد ارتباط مستمر بین واحد های مختلف تولید و پروژه ها، محاسبات، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی انواع مختلف آسانسور بر اساس استاندارد های تعریف شده می‌باشد.

واحد خدمات مشاوره ای بهراد لیفت

واحد خدمات مشاوره ای

یکی از بخش های اساسی و مهم در بهراد لیفت خدمات مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب آسانسور می‌باشد. زیرا بر این باوریم که بهترین روش برای انتخاب یک آسانسور ایده آل، با کیفیت و با صرفه ی اقتصادی ارائه مشاوره تخصصی توسط مهندسین است.

واحد پشتیبانی بهراد لیفت

واحد پشتیبانی

این واحد متشکل از پرسنل حرفه ای در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی بوده، که علاوه بر انجام تعمیرات تخصصی با ارائه چک لیست های منظم بصورت ماهیانه، در تمامی ساعات شبانه روز آماده خدمت رسانی به مشتریان تحت پوشش می‌باشند.

واحد مهندسی و فروش بهراد لیفت

واحد مهندسی و فروش

این واحد با بهره مندی از تجارب با ارزش نیروی انسانی و متخصص و همچنین بررسی دائمی بازار همگام با نوآوری و تکنولوژی های نوین بهترین محصولات را برای مشتریان خود فراهم می‌آورد که نتیجه آن محصولی با کیفیت در سطح استاندارد های ملی و جهانی خواهد بود.

واحد نصب و بازسازی بهراد لیفت

واحد نصب و بازسازی

همواره مشاهده می‌گردد با وجود داشتن بهترین لوازم و تجهیزات آسانسور از معروف ترین برند های دنیا، متاسفانه محصول نهایی دارای بازدهی و کیفیت مطلوبی نمی‌باشد.

همچنین با توجه به اینکه کلیه مراحل اجرائی آسانسور د محل بهره برداری صورت می گیرد لذا کیفیت نصب دارای اهمیت بالایی می‌باشد.

به همین منظور انتخاب نیروی انسانی ماهر برای انجام عملیات یکی از مهمترین اهداف این شرکت می‌باشد.

در همین راستا بهراد لیفت علاوه بر داشتن پرسنل آموزش دیده و با تجربه در زمینه نصب و راه اندازی آسانسور، کلیه مراحل اجرایی توسط مهندسین با تجربه و دارای صلاحیت حرفه ای بر کار نصب و نظارت و کنترل مستمر خواهند داشت.

Call Now Button