آسانسورهای خانگی

آسانسورهای هیدرولیکی خانگی (هوم لیفت) معمولا جهت ساختمان هایی نصب می گردد که دارای مکان از پیش تعیین شده برای آسانسور نمی باشند. جهت نصب این سری از آسانسورها نیاز به تخریب و فضای زیاد نیست.