واحد پشتیبانی

 

واحد پشتیبانی

این واحد متشکل از پرسنل حرفه ای در زمینه ارائه خدمات پشتیبانی بوده ، که علاوه بر انجام تعمیرات تخصصی با ارائه چک لیست های منظم بصورت ماهیانه ، در تمامی ساعات شبانه روز آماده خدمت رسانی به مشتریان تحت پوشش میباشند.