واحد خدمات  مشاوره ای

 

واحد خدمات مشاوره ای

یکی از بخشهای اساسی و مهم در شرکت بهراد صنعت واحد خدمات مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب آسانسور میباشد. زیرا بر این باوریم که بهترین روش برای انتخاب یک آسانسور ایده آل ، با کیفیت و با صرفه اقتصادی ارائه مشاوره تخصصی توسط مهندسین این واحد انجام میگیرد.