آسانسور کششی(Traction Lift)   

 

این نوع آسانسور ها از لحاظ تکنیکی تقریباً تمامی نیاز های مشتریان را پاسخ می دهد اما در برخی از ساختمان ها بدلیل وجود محدودیت هایی از قبیل عدم وجود فضای کافی در بالای ساختمان نیاز به ظرفیت های بالا و تعداد طبقات کم این آسانسورها توصیه نمی‌گردد . که در این خصوص در بخش آسانسورهای هیدرولیک به طور مفصل شرح داده خواهد شد .

   آسانسورهای کششی به علت رشد تکنولوژی و بر حسب نیاز مشتریان از تنوع اجرائی زیادی برخوردار هستند که به منظور بهره برداری بهینه می‌بایست قبل از خرید نهایی، تمامی پارامتر های اصلی از قبیل تعداد آسانسور های مورد نیاز در یک ساختمان، ترافیک آسانسور، بررسی دقیق شرایط ساختمانی از لحاظ وجود موتورخانه و مسیر های دسترسی  بر آن مورد بررسی دقیق و کارشناسی افراد خبره قرار بگیرد.

Call Now Button