آسانسور بیمارستانی(برانکاردبر- تخت بر)

  از این نوع آسانسورها به منظور جابجائی برانکارد یا تخت های بیمارستانی جهت انتقال بیماران در بخش های مختلف در مراکز درمانی مانند بیمارستان‌ها ،کلینیک ها ودرمانگاه ها استفاده می‌گردد . در طراحی این تیپ آسانسور ها می‌بایست علاوه بر رعایت کلیه شرایط استاندارد به نکاتی از قبیل زیر توجه گردد .

  1. اورهد مورد نیاز جهت این آسانسورها نزدیک به ۴۷۰ سانتی متر می‌باشد.
  2. طراحی و ساخت کابین باید طوری باشد که اولا از تجمع آلودگی جلوگیری کند، دوما بدنه کابین و تجهیزات قابلیت استریل شدن را داشته باشند .
  3. ابعاد مفید کابین در آسانسورهای برانکاردبر حداقل و در آسانسور های تخت بر می‌باشد.
  4. علاوه بر رعایت موارد فوق در طراحی آسانسورهای بیمارستانی می‌بایست از این تجهیزات استفاده گردد.
Call Now Button